The Witch Bottle Love Spells and money spells +27737053600 Mama Shamie
Witch bottles are popular in magic, and, though most often employed for protection, they can be effective talismans for drawing love into your life. In a clean glass jar place some or all of the following while visualizing love being drawn to your dwelling: spring water, a drop of your own blood, a strand of your own hair, vanilla extract, and a rose quartz stone. You may also use any from of coriander, cinnamon, hyacinth, licorice, yerba maté, rue, myrtle, jasmine, lemon, lavender, jasmine, mastic, rose, peppermint, thyme, or plum. Drawings or other love talismans representing your goal of romance can also be included. It will work for a year and a day.call +27737053600
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Mama Shamie

South Africa / Gauteng / Johannesburg

$450.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'